حساسیت دوربین مدار بسته نسبت به نور مادون قرمز

راهنمای خرید، حساسیت دوربین مدار بسته نسبت به نور مادون قرمز

دوربین مدار بسته از تعدادی  CCD  تشکیل شده است که به نور مادون قرمز حساسیت دارند. برای ساخت این دیودها از دو ماده ژرمانیوم و سیلیکون استفاده می شود. هر کدام از مواد ذکر شده حساسیت متفاوتی نسبت به طول موج از خود نشان می دهند. جنس نیمه هادی استفاده شده در دوربین مدار بسته یا دوربین تحت شبکه تاثیر بسیار زیادی روی حساسیت آن می گذارد . سنسورهای موجود در دوربین با اینکه برای بازه دید انسان مناسب هستند ولی در نور مادون قرمز عملکرد مناسبی ندارند. بنابراین در هنگام خرید باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر دوربینی دارای دیود مادون قرمز باشد نمی تواند به عنوان دوربین مدار بسته دید در شب استفاده شود. اطلاعاتی که در بالا ذکر شده در کاتالوگ های تخصصی دوربین ها موجود است.

استفاده از دوربین های دید در شب تنها زمانی مناسب است که نیاز ضروری برای دید در شب وجود داشته باشد. به طور نمونه اگر از یک مدل دوربین مدار بسته برای اداره ای در شیفت کاری برای نظارت نیرو انسانی لازم است، نیاز نداریم که دوربین حتما دوربین مدار بسته یا دوربین تحت شبکه دید در شب باشد.چون معمولا در شیفت کاری نور کافی برای دوربین وجود دارد