مالتی پلكسر در دوربين مداربسته

 مالتی پلكسر در دوربين مداربسته

مالتی پلكسر دستگاهي است كه امكان ضبط چندين تصوير دوربين مدار بسته را در اندازه كامل و بطور همزمان فراهم می كند. اين دستگاه امكان نظارتی  بيشتری نسبت به كواد و سويچر دارد. اين دستگاهها می توانند چندين تصوير دوربين مدار بسته يا دوربين تحت شبكه را به طور همزمان نشان دهند و معمولاً از خاصيت انعطاف پذيری بيشتر ی برخوردار هستند.

معمولاً استفاده از دستگاه مالتي پلكسر در سيستم های مدار بسته پيچيده كه در آنها نياز به سيستم نظاراتی سطح بالا است ،كاربرد دارد. در اين حالت معمولاً نياز داريم كه تمام تصاوير دوربين های مدار بسته را به طور همزمان ببینیم. مزايای استفاده از دستگاه مالتی پلكسر امكان ضبط همه تصاوير دوربين به طور همزمان مي باشد همچنين امكان نظارت پيچيده تر را فراهم می سازد و امكان  مشاهده محوطه های بزرگتر كه اينكار با استفاده از نمايش چند تصوير از دوربين های مدار بسته مختلف انجام می گيرد. معايب استفاده از دستگاه  مالتی پلكسر اين است كه ما نمی توانيم قابليت ضبط و حالتReal time داشته باشيم. همينطور قيمت كلی سيستم دوربين مدار بسته با خريد اين دستگاه بالاتر خواهد رفت.

در استفاده از مالتي پلكسر بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه تصاويری كه از دوربين مداربسته به مالتي پلكسر فرستاده مي شود به طور همزمان به آن نمی رسد. اين تصاوير نمی توانند به طور مستقيم در VCR ذخيره شود علت ان اين است كه دستگاه VCR فقط قابليت ذخيره يك تصوير در هر لحظه را دارد.

ولی در زمان باز كردن فايلهای تصويری سيستم مداربسته ، مالتي پلكسر تصاوير مربوط به يك دور بين را  بطور منظم نمايش خواهد داد.