نرم افزار VSS

 

طريقه افزودن دوربين تحت شبكه به نرم افزار VSS

سري مقالات دوربين مداربسته

بعد از اجراي نرم افزار VSS ، نام كاربری و و پسورد مورد نظر را وارد نماييد. معمولاً نام كاربری admin و پسورد 12 34  مي باشد. سپس روی ok  كليك نماييد. سپس در بالاي پنجره setting را انتخاب كنيد و سپس موارد زير را به ترتيب دنبال نماييد.

sites-New group-add asite

بعد از ایجاد new site

new site-enter-device search

اگر دوربين مداربسته اتصال درستی با سوئيچ داشته باشد. در اينحالت IP دوربين های تحت شبكه نمايش داده می شود. با كليك روی IP دوربين دلخواه ، نام دوربين، IP دوربين و پورت آن در صفحه site setting  درج می شود. در اينجا شما بايد نام كاربری و پسورد را وارد كنيد.

User name: Admin

Password: 12 34

در اين مرحله IP camera را انتخاب كرده و روی save and connet كليك كنيد.

در قسمت راست پنجره، دوربين تحت شبكه مد نظر به ليست اضافه می شود.

مقالات بیشتر - دوربین تحت شبکه  

نرم افزار دوربین تحت شبکه  (ریموت کردن تصاویر)

نرم افزار دوربین تحت شبکه 2(طریقه برنامه دادن به جدول زمانبندی)

1 نرم افزار vss

نرم افزار cms

دوربین  IP  نرم افزار  icam  

2 نرم افزار  vss

نرم افزار در سیستم تحت شبکه

نرم افزار دوربین تحت شبکه