اصول طراحی و نصب دوربين مدار بسته

 

اصول طراحی و نصب دوربين مدار بسته

مراحل طراحی دوربين مدار بسته:

1-بازديد از محل: درصورتي كه سيستم مدار بسته ر ا بخواهيم در يك ساختمان آماده نصب كنيم اول بايد از محل مورد نظر بازديد به عمل آوريم. ولي اگر ساختمان هنوز آماده نيست بايد نقشه محل نصب را برای تعيين تجهيزات بررسی نماييم.

2-انتخاب نوع سيستم:

قبل از  تعيين نوع سيستم مدار بسته يا تحت شبكه بايد با مشتری توافق نماييم تا بتوانيم با هزينه توافقی تجهيزات را خريداری و نصب نماييم. معمولاً اگر از سيم كشی كواكسيال استفاده كنيم كم هزينه ترخواهد بود. ولی سيستم های شبكه و بی سيم هزينه زيادی دارند.

3-انتخاب دوربين مدار بسته و لنز

در انتخاب دوربين مدار بسته مناسب  و لنز مربوطه بايد تغييرات نور محيط را بررسي كنيم همچنين در انتخاب زاويه ديد دوربين دقت كافی داشته باشيم. معمولاً اين كار را توسط نرم افزارهای مخصوص انجام مي دهند.

4-انتخاب پايه وكسيس

انتخاب كيس مناسب بستگي به دوربين مورد نظر خواهد داشت و براي محوطه هاي داخلی و بيرونی متفاوت خواهد بود. وقتی كيس مورد نظر را انتخاب كرديم می توان پايه مناسب آن را نيز انتخاب كرد. اگر دركاربرد  مد نظر ما نياز به حركت دوربين مدار بسته در جهت های متفاوت باشد بايد از پن تيلت مناسب استفاده كرد.

5-انتخاب دستگاه ضبط كننده

عواملي كه بايد در انتخاب دستگاه DVR در نظر داشت موارد زير است :

1-  نوع دوربين مدار بسته يا دوربين تحت شبكه

2-  تعداد دوربين ها

3-  زمان مورد نياز براي ضبط

4-  نوع ضبط كننده (مستقل يا كارت)

5-تعداد كانال

6-ظرفيت حافظه داخلي

7-تعيين منبع تغذيه مناسب

در انتخاب منبع تغذيه قطعی و ولتاژ و جريان مصرفی مهم است. بنابراين بايد جريان مصرفي دوربين در تعداد دوربين متصل شده به منبع تغذيه را بدانيم همنيطور تجهيزات جانبی دوربين نظير پايه های چرخان در و لنز های متغیر را نيز بايد درنظر گرفت.

در تعيين منبع تغذيه مناسب در سيستم دوربين مدار بسته لازم است كه ظرفيت تغذيه اضافه تر را نيز محاسبه كرد. چون ممكن است در آينده تجهيزات يا دوربين هايي به

سيستم اضافه شوند. معمولاً منبع تغذيه مناسب همرا ه دستگاه  DVR عرضه مي شوند.

8-انتخاب دستگاه كنترل كننده :

اگر از پايه چرخان قابل كنترل استفاده شود و امكان كنترل پايه چرخان از طريق دستگاه DVR يا نرم افزار كارت DVR نباشد با توجه به نوع كنترل از دستگاه كنترل كننده با تعداد كانال مناسب استفاده می شود.