انواع شبکه

 

سري مقالات دوربين مدار بسته تحت شبكه:

انواع شبکه:

ا- شبكه محلی LAN : محيطي كه براي ا ين نوع شبكه ها استفاده مي شود بسيار کوچك مانند يك ساختمان اداري مي باشد. سرعت اين نوع شبكه ها معمولا بالا است.

2- شبكه MAN : بر اي پوشش ناحيه اي مانند يك شهر يا شهرستان از اين شبكه ها استفاده مي شود اين شبكه نسبت به حالت قبلي (LAN ) داراي پيچيدگي بيشتري است.

3- شبكه WAN : اين شبكه ها حوزه وسيعتري را شامل مي شوند مانند يك كشور يا يك قاره سرعت انتقال اطلاعات در اين نوع شبكه نسبت به شبكه هاي محلي پائين است.

مقالات جامع سيستم هاي دوربين مداربسته و دوربين تحت شبكه در بخش مقالات سايت براي مطالعه خواننده گرامي موجود است.