تعمير دوربين مدار بسته

تعمير دوربين مداربسته

شركت آرتان ارائه خدمات به مشتريان را در اولويت كار خود قرارداده است. دوربين مدار بسته و دوربين تحت شبكه دستگاههایی هستند كه حتماً نيازمند خدمات پس از فروش می باشند. خدماتی كه شركت آرتان در همين زمینه انجام می دهد شامل موارد زير می باشد.

ا- عيب يابی دوربين مدار بسته و تعمير دوربين مدار بسته

2-تنظيم و بازرسی دوره ای سيستم های دوربين مدار بسته و دوربين تحت شبكه ( دوربين IP )

3-تمام محصولات دوربين مدار بسته آرتان شامل گارانتی و خدمات پس از فروش است بالاخص دوربين های تحت شبكه فلكس واچ

4- آموزش كاربران برای استفاده از دوربين ها و نرم افزار دوربين مدار بسته و نرم افزار دوربين تحت شبكه در صورت بروز هر گونه مشکل در سيستم مدار بسته می توانيد موارد زير را بررسی كنيد.

در مر حله اول تغذيه دوربين ها بررسی كنيد كه قطع نشده باشد. در صورت قطعی برق  می توانيد با دستگاه ولت متر تغذيه دوربين های مدار بسته را كمك كنيد.

در مرحله دوم ممكن است كابل انتقال تصوير دوربين قطع شده باشد. برای تست قطعی كابل، يك طرف كابل را انصال كوتاه نماييد و سر ديگر كابل را با دستگاه اهم متر تست نماييد.

در مرحله سوم ممكن است خود دوربين خراب شده باشد كه در اين صورت بايد با كارشناس فنی تماس حاصل كنيد.

كلمات كليدي: عيب يابی دوربين مدار بسته، خدمات پس از فروش دوربين مدار بسته ، سرويس دوربين مدار بسته، دوربين تحت شبكه ، تعمير دوربين مدار بسته، تعمير دوربين تحت شبكه