تغذیه دوربین مدار بسته

تغذیه دوربین مدار بسته (راهنمای خرید)

در تمام سیستمهای دوربین مدار بسته و دوربین تحت شبکه ، تغذیه دوربین ها توسط تغذیه مرکزی و تغذیه مجزا انجام می گیرد که هریک از این روش ها دارای مزایا و معایب هستند.

این سیستمها دارای سیستم تغذیه مرکزی بوده که این امکان باعث می شود تمام دوربین های موجود در سیستم از یک محل کنترل شوند. همچنین می توان از یک  UPS   برای تمام دوربین های مدار بسته استفاده کرد. اما اشکال کار اینجاست که اگر در سیستم  خرابی روی دهد یا به هر دلیلی از کار بیفتد در این صورت تمامی دوربین ها از کار خواهند افتاد.

همینطور در هنگام اتصالی امکان دارد منبع تغذیه اصلی آسیب ببیند و در این حالت باعث می شود هزینه زیادی بپردازید. در این قبیل سیستمهای دوربین مدار بسته هزینه کابل کشی افزایش می یابد.

اگر برای هر دوربین یک تغذیه مجزا در نظر بگیریم در این حالت نیز باید برای هر منبع تغذیه هزینه جداگانه پرداخت کنیم.