جاگذاری دوربين ها در سيستم مدار بسته

 

جاگذاری دوربين ها در سيستم مدار بسته- نصب

جاگذاری دوربين مدار بسته بيشتر مربوط است به اتصال به پايه و نصب آن به سقف يا ديوار، حتماً دقت كنيد كه در زمان روبلاك كردن دوربين به ديوار آن را در جاي خود كاملاً محكم كنيد. اگر متوجه شديد كه روبلاكهاي دوربين كوچك هستند مي توانيد از اندازه بزرگتری استفاده نماييد.

در سوراخ كاری محل دوربين مدار بسته به جهت دوربين توجه داشته باشيد. همچنين در دوربين هايی كه از تغذيه DC استفاده می کنند حتماً به پلارتيه ورودی دوربين دقت نماييد. در موقع وصل سيم تصوير از فيش BNC استفاده كنيد. وصل فيش BNC كار آساني است و نياز به توضيح اضافی ندارد. همچنين دقت كنيد كه تمام اصول نصب كه در اين سری مقالات توضيح داده مي شود همانند دوربين مداربسته معمولی برای دوربين تحت شبكه (دوربين IP) هم صادق است.

حال مرحله گرفتن تصوير از دوربين است. بعد از اتصال BNC می توانيد تصوير را مشاهده نماييد. اگر نتوانستيد در اين مرحله از دوربين مداربسته تصوير بگيريد بايد شروع به عيب نمايی كنيد.

ترتيب مراحل نصب دوربين:

1-جمع آوری اطلاعات

بازديد از محل نصب، تعداد دوربين و مشخص كردن نوع دوربين مداربسته و غيره

2-مشخص كردن محل مركز كنترل

اينكار با ملاحظات امنيتی، امكان سيم كشي و غيره انجام می گيرد.

3-تعيين سيستم تغذيه دوربين مدار بسته

مركزي يا مجزا

4- اجرای كابل كشي

5- اصلاح و انجام جزئيات سيم كشی

6- اصلاع و انجام جزئيات  مربوط به اتصال به مانيتور و ضبط تصاوير

7-گرفتن تصوير از دوربين مدار بسته

8-پايان عمليات نصب دوربين

البته بايد دقت كنيد كه در دوربين تحت شبكه مراحلي مانند اتصال به شبكه و جزئيات ديگري نیز بايد رعايت شود.