خصوصيات دوربين تحت شبكه

 خصوصيات دوربين تحت شبكه IP 

1 – BLC ) Backklight Compensensatin )

يكی از مشکلاتی كه نمونه های قديمی دوربين مدار بسته با آن مواجه هستند اين است كه بخصوص در محل های سر پوشيده جلوی پنجره و در ورودی، نور شديدی كه از پشت سر تصويرمی آيد باعث تيره شدن رنگ تصوير اصلی می گردد. در نمونه هاي جديد دوربين مدار بسته و تقريباً در تمام مدل های دوربين تحت شبكه (دوربين IP ) دارای قابليت BLC می باشند. در اينحالت دوربين قادر است نور اضافی پس زمينه را به طور خود كار حذف كرده و با كم و زياد كردن آن تصوير واضحی را ارائه دهد.

همینطور تكنولوژی HLC می تواند منابع نور مزاحم را حذف كرد و متناسب با تصوير ،نور دوربين را تنظيم كند. اين حالت باعث می شود كه كيفيت تصوير در محيط های با نور كم نيز بهبود يابد. اگر در سيستم دوربين تحت شبكه چنين قابليتی وجود داشته باشد. قادر به تنظيم و حذف منابع نوری مزاحم و مستقيم خواهيم بود.

2 – WDR - wide Dynamic Range  

اين هم يكی از خاصيت های مهم دوربين تحت شبكه ( دوربين IP ) است كه به وضوح تصوير بدست آمده كمك شايانی مي كند. در مكانهايی كه در يك جا نیاز به تصوير تيره و تصوير روشن هم زمان وجود دارند. WDR كمك می كند تا اكسپوژر در مكانهای تاريك افزايش و در نواحی روشن كاهش يابد. بنابراين تصوير واضح تر شده و قادر به تشخيص مرزها و خطوط از همديگر خواهيد بود.

3 –    sense up

اين حالت در محيط های با نور كم كاربرد دارد. Sense up  با روشن كردن تصوير باعث افزايش كيفيت تصوير می شود.

4 - AWB) Automatic white Balance )

اين قابليت دردوربين تحت شبكه باعث می شود كه كيفيت رنگهای موجود در تصوير بهبود يابد و چون تشخيص رنگها در دوربين مدار بسته با توجه به درجه حرارت رنگ سفيد انجام می گيرد بنابراين نام AWB برای اين ويژگی نهان شده است.

5- upc)Defect pixel correction )

اين حالت زمانی فعال می شود كه حالت sense up روشن باشد. در اينحالت عيوب تصوير به طور اتوماتيك تشخيص داده شده و تصوير اصلاح می گردد.

6 –  LSC )Lens shading compensation)

معمولا ًلنز ها سايه هايی را در گوشه تصوير ايجاد می كنند. قابليت LSC در دوربين مدار بسته اين سايه ها را اصطلاح كرده و در نتيجه تصوير با كيفيت تری بدست می دهد.

7 – DIS ) Digital Image stabilizer )

معمولاً اجسام دارای حركت در تصوير بدست آمده دوربين لرزش ايجاد می كنند. دوربين تحت شبكه دارای قابليت DIS كمك می كند تا اين لرزش تصوير از بين رفته و تصوير واضح تری بدست آيد.

8 – Day & Night ( روز وشب)

اين اصطلاح برای دوربين مدار بسته ای بكار می رود كه قادر است در نور خيلی كم هم تصوير بدهد. معمولاً در اين نوع دوربين ها از تكنولوژی ICR برای بدست آوردن تصوير رنگی و واضح در محيط های كم نور استفاده می شود. ZCR يك تكنولوژی سخت افزاری است كه بطور خودكار فيلتر CCD را تعويض كرده و باعث بهتر شدن تصوير دوربين مدار بسته می گردد.

9 –DNR ) Digital Noise Reduction )

از اين حالت برای از بين بردن نويز در تصوير به منظور افزايش كيفيت تصوير دوربين در محيط های با نور كم استفاده می شود.

مقالات بیشتر - دوربین تحت شبکه  

نرم افزار دوربین تحت شبکه  (ریموت کردن تصاویر)

نرم افزار دوربین تحت شبکه 2(طریقه برنامه دادن به جدول زمانبندی)

1 نرم افزار vss

نرم افزار cms

دوربین  IP  نرم افزار  icam  

2 نرم افزار  vss

نرم افزار در سیستم تحت شبکه

نرم افزار دوربین تحت شبکه