در مورد دوربين تحت شبكه

در مورد دوربين تحت شبكه بيشتر بدانيم

سيستم های دوربين تحت شبكه را می توان به عنوان يك دوربين و يك رايانه تعريف كرد كه در يك سيستم جمع شده اند. اين دوربين ها تصوير ر ا روی شبكه منتقل می كنند تا كاربر بتواند از راه دور تصاوير را مديريت و ضبط كند. به محض اينكه تصاوير روی شبكه ارسال شد در اينصورت كاربر می تواند از هر رايانه متصل به LAN و يا هر دستگاهی كه قابليت اتصال به اينترنت دارد می تواند به راحتی به تصاوير دوربين تحت شبكه دسترسی داشته باشد.

دوربين تحت شبكه بهترين راه براي مشاهده و ضبط با كيفيت ترين تصوير بر روی شبكه كامپيوتری می باشند.

تصاوير ضبط شده بدون وابستگی به نوع سيستم عامل و مرورگر قابل روئيت در كامپيوتر و يا هر دستگاهی متصل شده به شبكه اينترنت می باشد.

 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه دوربين تحت شبكه از كامپيوتر بطور مستقل عمل كرده و در هر جايی قابل نصب است.