راهنمای انتخاب گيت

راهنماي انتخاب گيت

سيستم هاي دزدگير يا همان گيت فروشگاهي بر سه تكنولوژي عمده  استوار است.

1-سيستمهاي RF

2-سيستمهاي AM

3-سيستمهاي   EM

سيستمهاي RF (Radio Frequency):

-اين سيستم ها بر پايه امواج راديويي در رنج هاي فركانسي مختلف كار مي كنند كه عبارتند از :

(10.2Mhz 8.2Mhz 4.7Mhz 3.25Mhz 1.95Mhz )

اين سيستم در دو شكل جفت آنتن و تگ آنتن وجود دارند. در حالت دو آنتن بطور معمول در هر بدنه از انتن يك برد قرار ميگيرد كه  يك برد به عنوان فرستنده و يك برد به عنوان گيرنده عمل مي كند.

گاهي اوقات هر دو برد ها يعني فرستنده و گيرنده در يك برد با يكديگر تركيب ( ادغام) شده اند و در يك آنتن قرار ميگيرند كه به اين حالت مونو (MONO ) و يا تگ آنتن گفته مي شود.

 

1-حالت دو آنتن

 

اين محدوده تشخيص براي برد هاي مختلف متفاوت است كه در حالت شماره 2 آورده شده است.

  

  2-حالت مونو (تک آنتن)

 

                                              

 با توجه به اين نكته حائز اهميت  مي باشد كه سيستم و دو آنتنه از عملكرد بهتري بر خوردار بوده و نسبت به سيستم تگ آنتن قويتر مي باشد. بنابراين سعي مي شود در يكي از موارد زير از سيستم تگ آنتن استفاده شود.

در صورتي كه درب ورود به فروشگاه شما كوچك است و فضايي كه بايد توسط آنتن مراقبت گردد كمتر از 90 سانتي متر است سيستم مونو يا تگ آنتن مي تواند عملكرد خوبي داشته باشد.

در مواقعي كه درب فروشگاه 2 لنگه بوده و آنتن بايد بين 2 لنگه نصب شود.

مزيت سيستم RF نسبت به انواع ديگر در قيمت مناسب آن بوده و بدليل قيمت مناسب و رنج هاي مختلف فركانسي بسيار مورد استفاده قرار گرفته است و اكثر فروشگاه ها از اين سيستم استفاده مي كنند.

نكته: گاهي اوقات از يك بدنه آنتن كمكي در سيستم تك برد يا مونو استفاده مي شود تا كمي به قدرت سيستم تك برد افزوده شود. ( در اين حالت استفاده كننده به اشتباه فكر ميكند سيستم جفت برد خريداري نموده ولي شايان ذكر است كه با وجود 2 بدنه آنتن، اين سيستم تك برد و با بدنه كمكي بوده و عملكرد جفت برد ر ا دارا نمي باشد.

يك پيشنهاد :سيستم تك آنتن براي مغازه هايي كه مساحت كمتر از 15 متر مربع دارد توصيه نمي گردد.

در برخي موارد كه دهنه خيلي بزرگ باشد مي توان از سه آنتن استفاده كرد آرايش آن بصورت زير است.

 

3 حالت سه آنتن ( گيرنده فرستنده گيرنده )

 

    4- حالت سه آنتن( فرستنده گيرنده فرستنده )

   -مقايسه سيستم AM  و RF

سيستم RF

سيستم AM

معمولاً به صورت DUAL موجود است. سيستم MONO نيز دارد ولي خيلي زياد نيست

سيستم MONO و DUAL دارد

نسبت بهAM فاصله تشخيص كمتر است

فاصله تشخيص تگ زياد است

در مجاورت فلز كاركرد مناسبي ندارد

در مجاورت فلز نسبت به RF عملكرد بهتري دارد

مناسب براي لباس و هايپر ماركت ها

مناسب براي لوازم آرايشي و عينك

پايين بودن قيمت ليبل و تگ

بالا بودن قيمت ليبل و تگ

داراي رنج قيمتي وسيع مي باشند يعني سيستم ارزان قيمت نيز دارند

قيمت نسبتاً بالا در مقايسه با سيستم RF

 

نكته مهم

در اينجا منظور از حساسيت به فلز را با چند مثال توضيح مي دهيم:

ليبل RF را نمتوان روي اشيا فلزي زد چون در اين صوزت توسط آنتن تشخيص داده نمي شودبه عنوان مثال روي گوشي موبايل ، قوطي هاي كسنرو ، اشيا قلزي CD و DVD حتي روي قوطي چاي چون داخل آن فويل آلومينيومي دارد.

ولي در سيستم به برخي از اين وسايل كه گفته شد مي تولن ليبل زد.

ما در اينجا دو جدول طراحي كرديم كه سعي شده كه هر كس  آنها را مطالعه كند بر حسب نوع صنف فروشگاهي ( جدول شماره 1 ) سيستم مناسب را انتخاب كند.

توضيح: در خصوص انتخاب فروشگاهايي كه مي خواهند از ليبل استفاده كنند ذكر اين  نكته ضروري كه ليبل AM داراي ضخامت حدود 1. 5mmبوده و ابعادي در حدود 4*4cm يا 5*5cm در بازار موجود مي باشد.

نكته ديگر: ليبل هاي RF موجود در ايران تقريبا همگي در فركانس 8.2Mhz موجود

 مي باشند.