راهنمای خرید لنز دوربین مدار بسته

راهنماي خريد لنز دوربين مدار بسته

يكي از مهمترين بخش هاي دوربين مدار بسته،  لنز آن است. در بعضي از دوربين ها مانند دوربين مدار بسته باكس انتخاب لنز بر عهده مشتري مي باشد. در اين مقاله به مشخصات لنز دوربين ها مي پردازيم .

مسائلي كه بايد كه به هنگام انتخاب لنز دوربين مداربسته مد نظر داشت به قرار زير است.

1-زاويه ديد لنز دوربين مداربسته

زاويه ديد دوربين با فاصله كانوني ان تعيين مي شود. بدين معني كه هر چه فاصله كانوني دوربين مدار بسته بيشتر باشد. زاويه ديد لنز كمتر خواهد شد و بالعكس.

2-توانايي زوم لنز دوربين مداربسته

تغيير زوم دوربين از طريق تغيير فاصله كانوني  انجام مي شود. معمولاً تغيير زوم توسط موتور ي كه به دوربين وصل مي شود انجام مي گيرد.

3-فاصله كانوني

در واقع فاصله كانوني لنز دوربين مدار بسته، زاويه ديد را در دوربين مشخص مي كند. نور تابيده شده به عدسي دوربين در نقطه اي كه فاصله كانوني ناميده مي شود همگرا مي گردد.

4-توانايي فوكوس لنز دوربين مداربسته

عمليات تغيير وضوح و شفافيت تصوير توسط فوكوس انجام مي شود. فوكوس دوربين شامل دو حالت دور و نزيك است و اين عمليات برحسب نوع دوربين مدار بسته مي تواند به حالت خودكار و يا دستي انجام گيرد.

5-پايه لنز دوربين مداربسته

دو نوع پايه لنز در دوربين مداربسته وجود دارد. به نامهاي C و CS  كه اين دو نوع  بستگي به فاصله سنسور و لنز دوربين دارد. با استفاده از يك نوع مبدل مخصوص مي شود از لنز C   در دوربين CS استفاده كرد.

6-آيريز لنز دوربين مداربسته IRIS دوربين كار بردي است كه در ان با تغيير دهانه ديافراگم مقداري نور  ورودي به لنز دوربين مداربسته كم يا زياد مي شود. آيريز لنز دوربين به دو صورت دستي و خودكار قابل تنظيم مي باشد.