سيم كشی – نصب دوربين مدار بسته

 

سيم كشی نصب دوربين مدار بسته 

يكی از از بخش های زمانبر نصب دوربين مدار بسته و تحت شبكه، سيم كشی است. حتماً قبل از سيم كشی نقشه آن را بررسی كنيد كه كمترين مقدار سيم مصرف شود. در طول سيم ها دقت كنيد. چون اگر طول سيم از حدی بيشتر باشد باعث تضعيف سيگنالهای ويدئويی خواهد شد. سيم انتقال دهنده سيگنال تصوير را با حداقل فاصله cm 12 از سيم هاي جريان بالا عبور دهيد. هميشه سعی كنيد از كابل با كيفيت برای انتقال سيگنال ويدئويی استفاده كنيد. همينطور دقت كنيد كه طول كابل بيشتر از چهار صد متر

 (m 400 )نباشد.

مسأله ديگري كه در نصب دوربين مدار بسته مهم است اين است كه مقداری سيم اضافي با خود به محل نصب ببريد. جابجايی هاي احتمالی را هميشه در نظر داشته باشيد. از تغذيه جداگانه دوربين ها خودداری كنيد. براي اينكار برق 220 ولت را تا يك دوربين مدار بسته ببريد و سپس برای هر دوربين از يك آداپتور جداگانه استفاده كنيد. همچنين مي توانيد تمام دوربين هاي مدار بسته را با يك آداپتور مركزی تغذيه نماييد. اگر براي هر دوربين مدار بسته يا دوربين تحت شبكه از يك تغذيه مجزا استفاده نماييد در اينصورت نمي توانيد در آينده از يك ups براي كل دوربين ها استفاده كنيد.