كواد در سيستم دوربين مدار بسته

كواد در سيستم دوربين مدار بسته

كواد در اصطلاح لغوي انگليسي به معنای  است و در سيستم های دوربين مداربسته به دستگاهی گفته می شود. كه برای نشان دادن 4 تصوير دوربين دريك دستگاه نشاندهنده يا مانيتور يا تصوير يا تلويزيون بكار می رود. اگر كواد را در حالت اتوماتيك استفاده كنيم تصوير هر دوربين مدار بسته را يك به يك نشان خواهد داد. بعد از ان صفحه مانيتور را به چهار بخش تقسيم می كند و تمام تصاوير دوربين ها را يك جا نمايش خواهد داد. در صورتي كه تعداد دوربين مدار بسته يا دوربين تحت شبكه متصل شده به كواد بيش از 4 عدد باشد. در اين حالت بعداز نمايش دوربين اول تصاوير دوربين  های بعدی را به ترتيب نمايش  خواهد داد.  مدت زمانی كه تصاوير دوربين ها را به طور منظم نشان می دهد قابل كنترل است. در قسمت ذيل به بررسی بخش های متفاوت يك دستگاه كواد چهار كاناله می پردازيم.

1-تعيين كانال و حركت مابين گزينه های منو

2-ورود اطلاعات به دوربين و پخش تصاوير ضبط شده توسط دوربين مدار بسته

3-زوم كردن تصوير و انتخاب حالت های مختلف

4-فريز كردن يا ثابت كردن تصوير

5-حالت اتو ماتيك

6-ورودی تغذيه

7-چهار كانال ورودی تصوير مداربسته

8- خروجی تصاوير براي تلويزيون يا مانيتور

9- ورودی و خروجی براي دستگاه DVR (ضبط تصاوير)