لنز دوربين مدار بسته

لنز دوربين مدار بسته:

نكاتی در مورد لنز دوربين ( مدار بسته يا تحت شبكه)

دوربين ها و لنزهای جديد معمولاً حالت cs mount هستند. با دوربين هاي cs mount هر دونوع لنز قابل استفاده است ولي لنزC mount نياز به يك حلقه 5 mm (vm 400 ) براي هماهنگی بين دوربين مداربسته و لنز دارند. تا تصوير Focus شده بدست آيد. اين در حاليست كه با دوربين مداربسته C mount امكان استفاده از لنز cs mount وجود ندارد. اين محدوديت از اينجا  ناشي مي شود كه از لحاظ فيزيكی امكان بستن لنز به CCD به منظور بدست آوردن تصوير Focus وجود ندارد.

لنز مادون قرمز دوربين مداربسته:

در دوربين مداربسته يا تحت شبكه كه قابليت ديد در شب دارد حتماً از لنز مادون قرمز استفاده می شود. لنز های  مادون قرمز از شيشه خاص ساخته مي شوندكه پراكندگي نور را به حداقل مي رسانند بنابراين در هنگام استفاده از لنز مادون قرمز (IR Lens ) نياز ي به فوكوس مجدد نمي باشد. پوشش خاص شيشه لنز باعث مي شود كه لنز فوكوس كامل را در نور عادی و همچنين مادون قرمز با انتقال نور بيشتر به ناحيه مادون قرمز ايجاد كند.