مدار ساده دوربین مدار بسته

مدار ساده دوربین مدار بسته

نقطه آغاز برای بررسی یك سیستم مداربسته، دوربین مداربسته آن می باشد. دوربین وظیفه دریافت تصویر و  تبدیل آن به سیكنال ویدئویی را دارد. دوربین های  مختلف، قابلیت های متفاوتی دارند ولی تمام آنها دارای بخش های یكسانی هستند. این بخش ها  شامل موارد زیر است:

ا-لنز

2-تنظیم فوكوس

3-آیریس

4-تنظیم زاویه

5- دوربین

6-ورودی اصلی

7-تغذیه

 

تمامی دوربین های مداربسته دارای لنز با قابلیت تنظیم فوكوس و زاویه دید نیستند ولی اكثر انها معمولا این قابلیت ها را دارند.

ورودی تغذیه دوربین مداربسته به كابل كواكسیال وصل می شود. مانیتور یك سیستم مداربسته می تواند یك تلویزیون یا مانیتورکامپیوتر باشدكه تفاوت آنها در نوع ورودی است.

ساده ترین سیستم مداربسته تنها از بخش های اصلی تشكیل شده است. یعنی دوربین، مانیتور ، كابل رابط وكابل تصویر.  کابل تصویردوربین بدون هیچ گونه رابطه ای و به طور مستقیم به دوربین وصل می شود. چنین سیستمی فقط قابلیت مشاهده تصاویر را از یك دوربین و برای یك مانیتور فراهم می آورد و امكان باز بینی تصاویر نیز وجود ندارد.

قدم بعدی امکان نمایش چندین دوربین با یك نمایشگر می باشد. این امكان با استفاده از یك سویچر در  سیستم بوجودمی آید. سویچر این امكان را می دهد تا تصویر چند دوربین را به طور مجزا بر روی مانیتور ببینید.

سویچر همچنین می تواند این امكان را فراهم كند تا صدا نیز از دوربین دریافت شود. یكی از معایب سویچر های قدیمی، وقفه نمایش تصاویر در زمان عوض  كردن تصویر بود. در سیستم های قدیمی تنها  دوربینی كه در ان لحظه در حال نمایش بروی مانیتور بود، روشن بود وبقیه سیستم های دوربین مدار بسته خاموش می ماندند. بنابر این در زمان تغیر تصاویر مدتی طول می كشید تا دوربین كه تازه روشن شده بود، تصویر درستی را  ارائه دهد.