مديا كانورتر تحت شبکه

دوربين مدار بسته و تجهيزات تحت شبكه: (نصب دوربين تحت شبكه)

مديا كانورتر فيبر نوري

براي انتقال ديتا ازكابل شبكه به فيبرنوري كاربرد دارد. داراي انواع خروجي هاي SX ، LX و FX مي باشدكه نوع اين خروجي ها بستگي به مسافت و سرعت دارد. داراي سرعت هاي صد مگابيت و هزار مگابيت مي باشند. معمولاً مديا كانورتر داراي پورتي براي وصل شدن به كابل شبكه و پورتي براي وصل شدن به فيبرنوري مي باشد. نوع پورت بكار رفته در فيبر نوري بايد متناسب با Connector هاي بكار رفته در شبكه باشد. اين كانورترها جهت كار به منبع تغذيه نياز دارند. زماني كه نياز باشد تا سوئيچي را كه داراي پورت فيبرنوري نيست را به فيبرنوري متصل كنيم بايد از مديا كانورتر استفاده نماييم.