مقایسه تحت شبکه و آنالوگ

مقايسه سيستم تحت شبكه دوربين IP و سيستم آنالوگ در دستگاههای دوربين مدار بسته (راهنمای خريد)

1- سيگنال خروجی دوربين تحت شبكه ديجيتال و سيگنال خروجی دوربين مدار بسته آنالوگ می باشد.

2-ميزان نويز پذيری دوربين تحت شبكه به مراتب كمتر از دوربين آنالوگ است.

3-ضريب امنيت دوربين تحت شبكه (دوربين IP )بالاترازدوربين مدار بسته آنالوگ مي باشد.

4-دوربين تحت شبكه داراي رزولوشن FULL  HD است در حاليكه سيستم آنالوگ دارای رزولوشن بسيار پائين است.

5-زاويه ديد دوربين تحت شبكه بسيار گسترده است در حاليكه زاويه ديد دوربين مدار بسته آنالوگ محدود است.

6- دوربين تحت شبكه قابليت انتقال همزمان تصوير و ديتا و برق روی يك كابل را دارد در حاليكه دوربين آنالوگ فاقد اين قابليت است.

7- سيستم تحت شبكه داراي ارتباط دوطرفه صدا و تصوير است در حاليكه سيستم آنالوگ فاقد اين ارتباط می باشد.

8- دوربين تحت شبكه داراي P-Iris لنز است ولي دوربين مدار بسته آنالوگ فاقد چنين لنزي است.

9-دوربين تحت شبكه (IP camera )داراي SD memery است ولي دوربين آنالوگ اين حافظه را ندارد.

10- در مورد سازگاری دوربين و دستگاه ضبط سيستم دوربين مدار بسته آنالوگ صددرصد سازگار است. ولی در دوربين تحت شبكه حتماً بايد قبل از خريد اين موضوع را بررسی كنيد.

11- دوربين تحت شبكه دارای RAID storage و Archie server و

 Fail over server است كه اين قابليت ها باعث می شود. اطلاعات ذخيره شده را از دست ندهید.

12- دوربين آنالوگ دارای پردازش تصوير محدود است در حاليكه دوربين تحت شبكه سيستم پردازش تصوير قويتری دارد.

13- گسترش سيستم در دوربين تحت شبكه (دوربين IP ) به آسانی توسط اتصال يك كابل بين دوربين IP ويك پورت دوربين قابل دسترسی است در حاليكه در سيستم آنالوگ گسترش امری پر هزينه محسوب می شود.

14-در دوربين تحت شبكه مديريت و كنترل به آسانی باز كردن صفحه اينترنت است ولي در دوربين مدار بسته آنالوگ  نياز به اتاق كنترل و اپراتور است.