نرم افزار دوربین تحت شبکه ریموت کردن تصاویر

سری مقالات دوربین مدار بسته(دوربین تحت شبکه)

نحوه ريموت كردن تصاوير با استفاده از LAN :

بعد از اضافه كردن دوربين تحت شبكه به نرم افزار vss ، نرم افزارiCAMS  را  بازكرده و به ترتيب زير اقدام نماييد.

setting- Groups (راست كليك) – Add a goup – New site (ايجاد شده)- search- site setting-

سپس با كليك روی vss مد نظر، نام، پورت و IP دوربين مدار بسته در صفحه site setting درج می شود. و در اينحالت بايد نام كاربری و پسورد را وارد نماييد.

در اين مرحله بعد از شناساندن vss به نرم افزار Icams دوربين های تحت شبكه متصل شده به نر افزار vss در سمت راست اين صفحه نمايان می شود. و می توان تصاوير مربوط به هر دوربين مدار بسته (تحت شبكه ) را در كانال  دلخواه آن مشاهده كرد.

مقالات بیشتر - دوربین تحت شبکه  

نرم افزار دوربین تحت شبکه  (ریموت کردن تصاویر)

نرم افزار دوربین تحت شبکه 2(طریقه برنامه دادن به جدول زمانبندی)

1 نرم افزار vss

نرم افزار cms

دوربین  IP  نرم افزار  icam  

2 نرم افزار  vss

نرم افزار در سیستم تحت شبکه

نرم افزار دوربین تحت شبکه