نقش دوربین مدار بسته و تحت شبکه

نقش دوربین مدار بسته و تحت شبکه در راستای کاهش جرایم:

در سالهای اخیر نتایج بیشتری در راستای استفاده از دوربین مدار بسته حاصل شده است. پلیس انگلیس اخیرا اعلام کرده که در نتیجه استفاده از دوربین  مدار بسته میزان جرایم تا 75 درصد کاهش می یابد.

اکثر مردم از نصب دوربین تحت شبکه در سطح شهر راضی هستند و برخی متهمان نیز با استفاده از تصاویر دوربین ها در برخی مواقع توانسته اند بی گناهی خود را اثبات کنند.

 همچنین استفاده از دوربین مدار بسته در پارکینگها باعث شده میزان ارتکاب جرم به حدود 90 درصد کاهش یابد