پيكربندی كابل های شبكه

 

سری مقالات دوربين مدار بسته و دوربين تحت شبكه :

پيكربندی كابل های شبكه:

كابل های شبكه به دودسته straight  و cross تقسيم مي شوند كه اين تقسيم بندي  مربوط به نحوه سیم بندی آنها می باشد. كابل straight عمومی ترين كابل استفاده شده در سيستم هاي تحت شبكه است. از كابل cross زماني استفاده می شود كه بخواهيم دو host را با استفاده از كابل شبكه بهم وصل كنيم

مقالات جامع سيستم های دوربين مداربسته و دوربين تحت شبكه در بخش مقالات سايت برای مطالعه خواننده گرامی موجود است.

برای دریافت مقالات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

سایر مقالات دوربین تحت شبکه