کابل سیستم تحت شبکه

سری مقالات دوربين مدار بسته و دوربين تحت شبكه

كابل های مورد استفاده در سيستم تحت شبكه:

در شبكه ها می توان از سيستم كابل كشی يا وايرلس (بدون سيم كشی) استفاده كرد. در نوع سيستم كابل كشی می توان براي يك شبكه چندين نوع كابل بكار برد. براي انتخاب نوع كابل بايد به عواملي نظير توپولوژی شبكه، پهناي باند، اندازه شبكه ، پروتكل و غيره دقت کرد. انتخاب نوع كابل در سيستم هاي تحت شبكه مهم است بنابراين درذيل به شرح اجمالي كابل ها می پردازيم:

1-  كابل UTP

كابل utp  از كابلهاي به هم تابيده تشكيل شده است. اين نوع كابل عمومی ترين كابل مورد استفاده در سيستم های تحت شبكه مي باشد. اين نوع كابل ها دارای چنين رشته بهم تابيده هستند و به 2 نوع متفاوت موجود هستند:

1-  كابل روكشدار (shielded )

2-  كابل بدون روكش (unshielded )

كابل UTP در شبكه های محلی استفاده مي شود. اين كابل داراي  چهار زوج سيم است كه درون يك روكش قرار می گيرد. اشكال كابل های UTP اين است كه در طول مسير نمي توان ازrepeater ها  استفاده كرد و بنابراين درمسافت های طولانی نمي توان سيگنال را با اين كابل ها منتقل كرد. كانكتور استاندارد برای كابل UTP از نوع RJ-4S است.

مقالات جامع سيستم های دوربين مداربسته و دوربين تحت شبكه در بخش مقالات سايت برای مطالعه خواننده گرامی موجود است.