کاربردهای سیستم دوربین مدار بسته

 کاربردهای سیستم دوربین مدار بسته

بیشترین كاربرد سیستم دوربین مداربسته در  كاربردی های امنیتی می باشد. اما با گسترش تکنولوژی و تولید این دوربین ها با قابلیتهای متفاوت، هر روز درقسمت های مختلف زندگی روزانه از آنها استفاده می شود. در زیر نمونه هایی از كاربرد دوربین مداربسته آمده است:

1-سیستم های سنجش سطح ترافیكی شهر

2-نظارت بر ترافیك روی پل

3-استفاده در وزرشگاه

Time laps-4- استفاده از قابلیت ضبط  برای انیشین های خمیری

5-ضبط تصاویر در اجاقهای كیك پزی

6-استفاده در باغ وحش برای كنترل حیوانات

7- استفاده در اتوبوس برای جلو گیری از خرابكاری

8- وصد ها كاربرد دیگر

امروز برای كنترل تمام فرایند های اداری ، صنعتی، شهری و همچنین منزل، كودكان ، افراد سالمند و حیوانات ازسیستم دوربین مداربسته استفاده می شود. با پیشرفت تكنولوژی و مدرن شدن جوامع،  دوربین به بخشی جدا نشدنی از زندگی تبدیل شده بخصوص با تكنولوژی IP و تلفن های همراه امكان نظارت لحظه به لحظه توسط دوربین تحت شبكه فراهم شده است و هر روز شاهد پیشرفت تكنولوژی و تجهیزات جانبی  این دوربین ها هستیم.