گيت وي تحت شبکه

 

دوربين مدار بسته و تجهيزات تحت شبكه:

نصب دوربين تحت شبكه

 گيت وي VOIP

گيت وي سرويس تلفني انتقال صدا بر خط ديتا به ما ارائه مي دهد. اي گيت به دو نوع مي باشد.

1-FXS ( جهت انتقال ديتا داخلي)

2-FXO ( اتصال به تلفن يا گوشي)

زماني كه بين دو مكان خط انتقال ديتا برقرار باشد. مي توان خطوط تلفني را با همين خطوط ديتا انتقال داد.

موارد استفاده را مي توان در مراكزي كه كارت تلفن اينترنتي ارائه مي دهند ديد.