VCR در سيستم دوربين مدار بسته

 

VCR در سيستم دوربين مدار بسته

استفاده از VCR خانگی راحت تر ين و مقرون بصرفه ترين راه برای ضبط تصاوير گرفته شده از دوربين مداربسته می باشد. اين دستگاه عموماً امكان ضبط تصوير به مدت هشت ساعت را برای شما فراهم  می آورد. البته می توانيد با استفاده از سيستم كنترل ضبط، فقط تصاويری را ضبط كنيد كه دارای حركت هستند. در زير به مزايا و معايب استفاده از VCR در سيسنم دوربين مدار بسته می پردازيم.

معايب: معمولاً VCR هاي خانگي دارای زمان Take up زيادی هستندTake up به زمان تأخيری گفته می شود كه دستگاه بين گرفتن  دستور ضبط و شروع ضبط دارد. مشكل بعدی اين است كه از دستگاه VCR برای ضبط تصاوير تلويزيون هم استفاده می كنيد. در صورت انتخاب دوربين مدار بسته به عنوان ورودی قادر به ضبط تصاوير ديگری مانند تلويزيون  نخواهيد بود.

مزايا : استفاده از VCR بسيار برای شما بسیاركم هزينه خواهد بود.

با تمام اين توضيحات استفاده از دستگاههاي VCR خانگی در سيستم های دوربين مدار بسته كاملاً نسوخ شده است. ولی می توان برای يك سيستم ساده خانگی هنوز هم VCR استفاده كرد.