خودرو نظامی هیدروژنی

خودرو نظامی با نام cherrolet colorado ZH2 که از سوخت هیدروژنی استفاده می کند. دارای وزن 6600 پوند, ارتفاع و عرض دو متر که در سال 2017 آماده تست آزمایشی است.