پرینتر بدون جوهر

پرینتر بدون جوهر

با پرینتر Tanning Paper آشنا شوید که با انرژی خورشیدی کارمی کند و به جای استفاده از جوهر از پدیده شکست نور برای سوزاندن کاغذ استفاده می کند.