کفش هوشمند

کفش هوشمند volvorii در اطراف خود دارای پنل های اکترونیکی است که فرد را قادر می کند رنگ و طرح کفش خود را توسط گوشی موبایل تغییر دهد.