کوچکترین تقسیم زمانی

10 / 10
از 1 کاربر

فیزیکدانها توانستند کوچکترین تقسیم زمانی را اندازه گیری و مشاهده کنند. زمانی که یک الکترون, اتم هلیم را ترک می کندبا دقت 850 زپتو ثانیه(10به توان 21-) اندازه گیری شد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :