تک آنتن RX آرتان با برد مونو امرسک

مشخصات کلی

تک آنتن RX آرتان با برد مونو امرسک

(ساخت جمهوری چک)

فرکانس های کاری: 8.2  و  4.75 و 3.25

12 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 60  سانتی متر از طرفین

فاصله مناسب برای تگ بزرگ:90 سانتی متر   از طرفین

فاصله مناسب برای تگ ریز:  70  سانتی متر از طرفین