تگ اسپایدر

مشخصات کلی

تگ اسپایدر

در فرکانسهاي AM و RF

قطر: 7 و 5 سانتیمتر

در رنگهاي مشکي و سفيد

مناسب برای انواع جعبه و وسایل بزرگ