تگ بطری

مشخصات کلی

تگ بطری

در فرکانسهاي AM و RF

در رنگ خاکستری و مشکی

مناسب برای انواع بطری