تگ سنسورماتیک

مشخصات کلی

تگ سنسورماتیک

در فرکانسهاي AM و RF

در رنگ خاکستری و مشکی

مناسب برای انواع پوشاک