تگ مدادی

مشخصات کلی

تگ مدادی

در انواع AM و RF

فرکانس : 8.2
طول: 5 سانتي متر

رنگ: طوسی و سفید

مناسب برای کیف و کفش و لباس و...