تگ مستطیلی

مشخصات کلی

تگ مستطیلی

در فرکانسهاي AM و RF

در رنگ خاکستری و مشکی

مناسب برای انواع پوشاک