جفت آنتن RX آرتان با برد چینی

مشخصات کلی

جفت آنتن RX  آرتان  با برد چینی درجه یک ( پروسک ، 2020 ، 4900 )

فرکانس های کاری: 8.2  و  10.2 و 10

(muli frequency)

12 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 110 سانتی متر

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 130 سانتی متر

فاصله مناسب برای تگ ریز: 120 سانتی متر