جفت آنتن RX آرتان با برد کراس پوینت

مشخصات کلی

 جفت آنتن RX آرتان با برد کراس پوینت

فرکانس های کاری: 8.2  و  4.75

18 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 120 cm

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 150 cm

فاصله مناسب برای تگ ریز : cm 130

برد کراس پوینت  ساخت هلند