جفت آنتن CRX با برد پروسک چین

مشخصات کلی

فرکانس های کاری: 8.2  و  10.2 و 10

12 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 120 cm

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 150 cm

فاصله مناسب برای تگ ریز: 130 cm