جفت آنتن DX آرتان با برد پروسک چین

مشخصات کلی

فرکانس های کاری: 8.2  و  4.75

18 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 130 cm

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 160 cm

فاصله مناسب برای تگ ریز : 140 cm