جفت آنتن Nexus AM30 Luna کراس پوینت

مشخصات کلی

   فرکانس کاری: 58 KHZ

 18 ماه گارانتی

 عرض 320 میلیمتر

 قابلیت استفاده از نرم افزار cross connect

 تعمیر و نگهداری از راه دور

 فاصله مناسب برای لیبل 180 cm

 فاصله مناسب برای تگ بزرگ:250 cm  

فاصله مناسب برای تگ ریز : 195 cm

..................................................................................................

 فرکانس کاری:  KHZ58

18 ماه گارانتی

عرض 320 میلیمتر

قابلیت استفاده از نرم افزار cross connect

تعمیر و نگهداری از راه دور

فاصله مناسب برای لیبل 90 cm

فاصله مناسب برای تگ بزرگ:125 cm  فاصله مناسب برای تگ ریز : 100 cm