رت موبایل

مشخصات کلی

رت موبایل

جهت محافظت از موبایل و تبلت

دارای آژیر­­