سوزن یا پین

مشخصات کلی

سوزن یا پین

در انواع مختلف

قابل استفاده با انواع تگ