گیت فروشگاهی RX با برد پروسک چینی

مشخصات کلی

گیت فروشگاهی RX با برد پروسک چینی

فرکانس های کاری: 8.2  و  10.2

12 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 110 سانتی متر

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 130 سانتی متر

فاصله مناسب برای تگ ریز: 120 سانتی متر